RUBRICI PERMANENTE

ALEXANDRU IONAȘCU

Născut în 1989, este doctor în filologie cu o teză intitulată „Monstruos şi monstruozitate în literatura engleză de secol al XIX-lea şi în literatura română din secolul al XX-lea”.A publicat articole și studii în diferite reviste și volume academice. Printre domeniile lui de interes se numără studiile culturale şi de gen, literatura contemporană şi goticul, cinematografia şi relaţia dintre literatură şi sistemele precapitaliste.

Dezvățări

Susține, în calitate de lector universitar, cursuri de filosofia culturii, filosofia științei, comunicare interculturală ș Identitate europeană la Universitatea Politehnica din București. Scriitor și filosof, publică cărți și articole de reflecție și fantezie filosofică, Cea mai recentă carte: Antiregele și alte povestiri filosofico-fantastice (Contemplatio, 2022).

Ecce Homo

DORIAN FURTUNĂ

Este etolog, doctor în biologie, gânditor și autor de cărți din Chișinău (Republica Moldova). E preocupat de naturfilosofie și de cercetarea instinctelor umane. A publicat următoarele cărți: „Retorică în fața morții. Moartea oamenilor celebri” (2007), „Homo aggressivus. De ce nu se opresc războaiele și violența” (2015, 2018), „Cugetările unui (ne)cunoscut” (2017), „Mozaicul Uman. Evoluția omului și originea raselor” (2018), „Iluzia fericirii. Cum să înțelegem dorințele și frustrările omenești”(2020, 2023), „Dialogul unui filosof cu o cioară” (2022).

Euforisme ironofile

Este lect.univ.dr. la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, unde susține cursuri și seminarii din sfera filosofiei și a științelor sociale. Este membru alAsociației Creatorilor de Ficțiune, filiala Galați și al Asociației Profesionale a Consilierilor Filosofici și de Etică din Timișoara.

Feminism radical

MARIA CERNAT

Este președintă a Institutului de Cercetări Media și Drepturile Omului, conferențiar la Științele Educației, Comunicare și Relații Internaționale, Universitatea Titu Maiorescu și la Comunicare și Relații Publice, SNSPA.  Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (promoția 2001, specializarea comunicare publică) și a Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București (promoția 2004). În anul 2002 a absolvit studiile masterale în cadrul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării. Din anul 2008 este doctor în filosofie. 

ROBERT CORAVU

Este lector universitar la Facultatea de Litere a Universității din București, în cadrul Departamentului de Științe ale Comunicării. Este specialist în biblioteconomie și știința informării, cu o experiență practică de 15 ani în Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București. Ultima carte publicată: Evaluarea informațiilor din mediul online: nu crede și cercetează (Editura Universității din București, 2021).

Iluzia științei

AMALIA DIACONEASA

Este gerontolog, doctor în chimie, autoarea cărților ”Civilizația foametei/ o altă abordare a umanizării” (The Civilization of Famine/the Human Evolution Seen from Another Angle) și ”Missing Links în Aging”.

Istorii

CORNELIU RIEGLER

Născut în 1969, este absolvent al Facultății de Istorie din cadrul Universității din București, promoția 1996, cu o teză de licență despre “Tradiție și discontinuitate în politica externă a României (1930-1940)”. Este profesor de istorie, gradul didactic 1, în învățământul liceal unde predă cursuri de istorie a Statelor Unite și a Marii Britanii. A publicat și în “Historia” și “Cultura”.

Laudator temporis acti

ALEXANDRU POPP

Alexandru Popp este absolvent de limbi clasice și al unui master de traductologie latino-romanică la Universiatea București. Este profesor de limba latină la Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” din București și membru al Societății de Studii Clasice. Interesele sale se îndreaptă către: istoria politică și literară a secolului I î.Hr. în Roma, retorică și stilistică.

Meteorologia lecturii

DAN LAURENȚIU PĂTRAȘCU

Dan Laurențiu Pătrașcu este profesor de limba și literatura română la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Buzău. Este doctor în filologie. A publicat articole științifice, articole de cronică literară, recenzii.

omnezeu

A terminat filologia la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și un masterat de Studii Religioase – Texte și Tradiții la Universitatea din București, Facultatea de Limbi Străine; studii de limbă germană în Freiburg im Breisgau, Germania. Domenii de interes: filozofia religiei, studii culturale, filozofie politică.

Omul himeric

A publicat unsprezece volume de poezie, trei romane (Ospiciul,  Planuri de viaţăFericire sub limite) şi numeroase articole şi eseuri în reviste.

Pe muntele lui Zarathustra

Născut în 1986 la Rupea, jud. Braşov. A absolvit studiile de licenţă la Facultatea de Filosofie a Universităţii Bucureşti. Doctor în filosofie al Universității din București (2020) cu o teză intitulată „Metafizică generală şi metafizică particulară la Kant” sub coordonarea prof.dr. Mircea Flonta.

Privind altfel…

Ștefan Afloroaei, profesor în Departamentul de Filosofie al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Ultimul volum publicat: Despre simțul vieții. Întrebări, perplexități, credințe, Editura Polirom, Iași, 2021.

Poezie

NIA DAMIAN

Studiat aproximativ litere, fost copywriter, actual bibliotecar. În zilele bune, aproape scriitor. Cel mai probabil sunt tot ce aș fi putut să fiu, dacă realitatea nu ar fi trădat imaginația. 

Quod animi mores…

CRISTIANA POPP

Este medic anatomopatolog, doctor în Științe Medicale al Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București, cercetător pasionat în domeniul medical și al științelor biologice fundamentale, cititor și mai pasionat și, nu în ultimul rând, soție de filolog clasicist și mamă de gemeni. Este interesată de antropologie medicală, bioetică, inteligență artificială și psihologie socială și medicală.

Rațiuni dialectice

DAN ALEXANDRU CHIȚĂ

Dan-Alexandru Chiță (n. 1985), doctor în Științe Politice al Facultății de Științe Politice a Universității București (2014), autorul lucrării ,,Teoria economică marxistă” (Editura Ars Docendi, 2017), publicist (argumentesifapte.ro, criticatac.ro, contributors.ro, revista Vatra, Lettre International etc.) și profesor.

Unghiul Punk

Cătălin Marin este scriitor, mai mult din dragoste decât din interes, având la bază formare în domeniul informaticii și matematicii. În ultimii zece ani a publicat 4 romane și a făcut parte pentru o perioadă din echipa de la “Academia Cațavencu” (2015-2016).

%d blogeri au apreciat: