Eugenia Zaițev este Doctor în Filosofie la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, domeniul Filosofia Culturii și Axiologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și cadru didactic asociat de câțiva ani la aceeași facultate (seminare la disciplinele: Comunicare Interculturală, Comunicare Internă). A participat la conferințe naționale și internaționale cu subiecte din domeniul filosofic, cultural și artistic, precum și a contribuit la organizarea de evenimente științifice. A fost asistent de cercetare științifică în cadrul proiectului de cercetare internațional HeAT (Heritage and Threat), Orizont 2020 nr. 17/2016, dar și în cadrul proiectului de cercetare național Lib2Life (Revitalizarea bibliotecilor şi a patrimoniului cultural prin tehnologii avansate), finanțat de UEFISCDI. Are publicate mai multe articole științifice în reviste de specialitate din țară și străinătate. Este autorul cărții Imaginația creatoare și jocul ideilor estetice la Immanuel Kant, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2019 (2021); volum ce reprezintă teza de doctorat, elaborată în perioada 2015-2018, și co-editor al volumului Memorie axiologică și Weltanschauung, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,  2017. A urmat stagii de studii: la Universitatea din Konstanz (Germania) cu bursă DAAD și la Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Germania) cu bursă de Mobilitate Erasmus+. A obținut premiul științific UEFISCDI (2019) pentru articolul științific Works of Art as Support for Axiological Memory, publicat în: Revista Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, volumul 16, nr. 1, iunie 2019, Editura Peter Lang, Berlin, Germania. Domeniile de interes: Estetica, Filosofia Culturii și Axiologie, Comunicarea Interculturală.

%d blogeri au apreciat: