prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei, membru corespondent al Academiei Române

Profesor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Departamentul de Filosofie. Susţine prelegeri de Hermeneutică filosofică şi Metafizică (la specializarea Filosofie, studii de licenţă), Ideea europeană (la specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, studii de licenţă), Hermeneutică radicală (la specializarea Filosofie, studii masterale) şi Teorii ale interpretării (la specializarea Filosofie, Şcoala doctorală). Coordonează lucrări de doctorat în domeniul hermeneuticii filosofice, al ontologiei şi metafizicii.

Director al Centrului de Hermeneutică, Fenomenologie şi Filosofie Practică din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Coordonează întâlnirile periodice ale Centrului de Cercetări Interdisciplinare în Ştiinţă, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Face parte din colegiul de redacţie al unor reviste:Timpul, Hermeneia, Vizual, Transilvania, Analele ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” (secţiunea Filosofie), Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science, META. Research on Hermeneutics, Phenomenology and Practical Philosophy.

Cărţi publicate: Ipostaze ale raţiunii negative. Scenarii istorico-simbolice,Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991; Întâmplare şi destin, Editura Institutul European, Iaşi, 1993; Lumea ca reprezentare a celuilalt, Editura Institutul European, Iaşi, 1994; Cum este posibilă filosofia în estul Europei, Editura Polirom, Iaşi, 1997; Locul metafizic al străinului (în colaborare), Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2003; Metafizica noastră de toate zilele,Editura Humanitas, Bucureşti, 2008; Privind altfel lumea celor absurde, Editura Humanitas, Bucureşti, 2013, Despre simțul vieții, Polirom, 2021.

Prelegeri publicate (la Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi): Filosofia acţiunii şi logica discursului practic (în colaborare cu Petru Ioan), 1985; Exegeză şi interpretare în filosofie, 2003 (reeditare în 2010); Prelegeri de metafizică, 2004; Teorii ale interpretării, 2004 (reeditare în 2009); Prelegeri de hermeneutică filosofică, 2005 (reeditare în 2009); Trei interpreţi ai imaginii: Plotin, Kant şi Nietzsche (pentru Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii, Universitatea din Bucureşti, 2006, variantă revăzută în 2008).

%d blogeri au apreciat: