NORME DE REDACTARE

Adrian Oroșanu
Ghid de redactare

Reguli de conținut
Anthropos este o revistă de filozofie, arte și umanioare: ca atare, articolele cu cele mai mari șanse de publicare sunt cele care cuprind cel puțin o idee originală, o perspectivă diferită sau o problematizare nouă. Generalitățile și truismele trebuie evitate ca irelevante.
Însușirea de text în limba română sau preluarea de text tradus fără citarea sursei reprezintă plagiat și se sancționează conform legii. 
Articolul trebuie recitit cel puțin o dată înainte de a fi trimis la revistă.

Reguli de formă
Înainte de titlul articolului se trec prenumele și numele autorului, aliniate la stânga.
Pentru titlul articolului se folosesc fontul Georgia și corpul de literă cu mărimea de 14 puncte.
Titlul articolului se aliniază la centru.
Pentru textul articolului se folosesc fontul Georgia și corpul de literă cu mărimea de 12 puncte.
Paragrafele se aliniază la stânga.
Între rândurile textului se lasă o distanță de un rând și jumătate.
Articolul va avea între 5.000 și 20.000 de semne tipografice, inclusiv spațiile. Dacă depășește 20.000 de semne, poate fi împărțit în două sau mai multe părți și publicat în numere succesive.
Articolele de dimensiuni mai mici de 7.000 de semne pot fi publicate pe blogul revistei.
Articolele vor fi scrise în limba română. Pentru aceasta, trebuie respectate normele ortografice și ortoepice ale limbii române. Se va folosi tastatura „Romanian Standard” (ș, ț), nu tastatura „Romanian Legacy” (ş, ţ). Se va folosi corectorul ortografic automat al editorului de text în care se scrie articolul. Propozițiile și frazele trebuie să înceapă cu literă mare și să se termine cu punct.
La citarea lucrărilor consultate într-o limbă străină, se va verifica dacă lucrarea nu a fost deja tradusă în română; dacă a fost deja tradusă, se va folosi la citare traducerea existentă, cu excepția situațiilor în care autorul propune o îmbunătățire a traducerii, caz în care acest lucru trebuie specificat. Dacă lucrarea nu a fost încă tradusă în română, se poate lăsa citatul în limba de origine sau, din curtoazie față de cititori, acesta poate fi tradus chiar de către autorul articolului, cu precizarea acestui lucru („trad. mea” sau „trad. prenume nume”).
Citarea lucrărilor se face folosind ghilimele românești („ ”, nu “ ”). În textul marcat de ghilimele românești se folosesc ghilimele franțuzești (« »). Între ghilimele și textul citat nu se lasă spații.
Dacă articolul este format din mai multe părți, subtitlurile părților se scriu cu fontul Georgia și corpul de literă cu mărimea de 13 puncte și se aliniază la stânga.
Scoaterea în evidență a unui concept sau a unei sintagme se va face folosind caractere cursive. Folosirea caracterelor aldine sau subliniate trebuie evitată.
Paginile fișierului în care este trimis articolul trebuie numerotate.

Reguli privind referințele
1. În cazul volumelor de autor: prenumele și numele autorului, titlul complet (în caractere cursive), editura, locul apariției, anul apariției.
Exemplu: Vlad Zografi, Supraviețuire: roman, Editura Humanitas, București, 2021.
2. În cazul volumelor editate: prenumele și numele editorului/editorilor, mențiunea [editor(s)/éditeur/editor] între ( ), titlul complet (în caractere cursive), editura, locul apariției, anul apariției, pagina sau paginile pe care apare citatul.
Marius Chivu (editor), Kiwi: granițe: Antologia de proză scurtă, Editura Polirom, Iași, 2022.
3. În cazul edițiilor din autori clasici: prenumele și numele autorului, titlul lucrării, consemnarea referințelor la editare și editor(i) potrivit paginii de titlu, editura, locul apariției, anul apariției.
Exemplu: Charles-Louis de MONTESQUIEU, Pensées. Le Spicilège, edition établie par Louis
Desgraves, Robert Laffont, Paris, 1991.
4. În cazul traducerilor: prenumele și numele autorului, titlul lucrării (în caractere cursive), consemnarea referințelor la traducere și traducător(i) potrivit paginii de titlu, editura, locul apariției, anul apariției.
Exemplu: Peter Singer (editor), Tratat de etică, traducere coordonată de prof. univ. dr. Vasile Boari și Raluca Mărincean, Editura Polirom, Iași, 2006.
5. În cazul studiilor în volume editate/coordonate/colective: prenumele și numele autorului, titlul complet al studiului (între ghilimele „ ”), mențiunea [In:], numele editorului/lor, titlul complet al volumului (în caractere cursive), editura, locul apariției, anul apariției, paginile între care se află studiul.
Exemplu: Russel HARDIN, “The Public Trust”, In: Susan J. Pharr, and Robert D. Putnam
(editors), Disaffected Democracies. What’s Troubling the Trilateral Countries?, Princeton
University Press, Princeton, N.J., 2000, pp. 43-68.
6. În cazul studiilor publicate în reviste: prenumele și numele autorului, titlul complet al studiului (între ghilimele „ ”), numele revistei (în caractere cursive), volumul, numărul, anul apariției, paginile între care se află studiul.
Exemplu: Tim BÜTHE, “Taking Temporality Seriously: Modeling History and the Use of
Narrative as Evidence”, American Political Science Review, vol. 96, no. 3, 2002, pp. 481-493.
7. În cazul recenziilor: prenumele și numele autorului recenziei, urmat de mențiunea [recenzie la/review of/compte rendu de], prenumele și numele autorului recenzat, titlul lucrării recenzate (în caractere cursive), editura, locul apariției, anul apariției, urmate de mențiunea [In:], apoi numele revistei în care a apărut recenzia (în caractere cursive), volumul, numărul, anul apariției, paginile între care se află recenzia.
Exemplu: Lucien JAUME, recenzie la Luc FOISNEAU, Hobbes et la toute-puissance de Dieu,
PUF, Paris, 2000, In: Revue Française de Science Politique, vol. 51, no. 1-2, 2001, pp. 306-310.
8. În cazul paginilor web: adresa completă a paginii, urmată de data accesării.
Exemplu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-24092009-AP/FR/3-24092009-AP-FR.PDF, consultat la 27.09.2009.

Manuscrisele vor fi trimise la adresa de e-mail a redacției Revistei Anthropos: anthroposredactie[at]outlook.com

%d blogeri au apreciat: