prof. univ. dr. Ion Dur

Ion Dur – Studii universitare la Bucureşti, Facultatea de Filosofie. Doctorat în filosofie la Universitatea din Bucureşti. A fost profesor la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, decan la Facultatea de Jurnalistică din aceeaşi instituţie. În prezent este conducător ştiinţific de doctorat la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar de Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere, specializarea filosofie.

A coordonat douăzeci de ani ca redactor-şef Revista Saeculum (1995–2014, serie nouă), iar din 2020 e director la noua serie nouă. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, cu şapte premii acordate de filiala din Sibiu. A obţinut premiul Mircea Florian pentru filosofie al Academiei Române.

Publică eseuri, cronici, studii şi articole despre filosofie, literatură, estetică, critica literară, critica media în mai multe publicaţii culturale și de specialitate; colaborare la Radiodifuziunea Română, la televiziunea publică şi privată. A scris peste douăzeci de volume de eseuri filosofice, unele dintre ele monografii despre Constantin Noica, Emil Cioran, Vasile Băncilă, Horia Stamatu, Nae Ionescu. Debutează editorial cu Exerciții de recunoaștere (Scrisul Românesc, 1992), iar în ultima vreme a tipărit: Post-restant. „Cazul” gânditorului Vasile Băncilă (Muzeul Literaturii Române, 2020); Publicistul Horia Stamatu între exces politic și echilibru spiritual (Limes, 2020); Horia Stamatu – the publicist. Post-restant (Lambert Academic Publishing, 2020); Constantin Noica. De la gazetărie la gândirea speculativă (Pro Universitaria, 2020); Lancea lui Dorifor (Eikon, 2021); Cinste și gramatică. De la Eminescu la Sandu Tudor. 9 lecții de gazetărie (Agnos, 2021); Vasile Băncilă. An ethnic-spiritualist metaphysics banned by totalitarian regime (Vernon Press, 2022); Nae Ionescu. Între metafizică, politică și teologie (Muzeul Literaturii Române, 2022).

A tradus, în colaborare, din Hannah Arendt: Originile totalitarismului (cu Mircea Ivănescu; Humanitas, 1994) și Crizele republicii (cu D.-I. Cenușer; Humanitas, 1999).

%d blogeri au apreciat: